Elektronická i papírová korespondence a komunikace


eMaily

 • Přijaté i odeslané eMaily jsou v eKaskádě integritní součástí firemních dat, eKaskáda poskytuje vlastní klientské prostředí pro příjem a odesílání zásilek.
 • Automaticky jsou propojeny s organizacemi a osobami (adresáti, odesílatel), s předmětem příslušné komunikace.
 • Pouhým přetažením myší je lze propojovat s dalšími souvisejícími záznamy a tak si do budoucna zajistit, že je naleznete právě tam, kde potřebujete.
 • Každý eMail je (bez ohledu na počet adresátů) uložen v systému pouze 1x, je sdílen všemi uživateli, všichni (pokud mají potřebná přístupová práva) vidí, jak byla věc řešena - např. odpověď, nově vzniklou objednávku, apod.
 • Veškerá eMailová komunikace je usnadněna používáním společné celofiremní báze kontaktů, elektronických i poštovních adres. Odpadá tedy neustálé pátrání po tom, který pracovník má/nemá platnou/neplatnou adresu obchodního partnera.
 • Samozřejmostí je podpora hromadných zásilek, využívající informace o kontaktech a jejich kategorizaci.

Telefonní hovory

 • Telefonní hovor je další z druhů Komunikace
 • Hovor je možno plánovat, vkládat do kalendáře, pověřit někoho jeho vyřízením
 • O obsahu hovoru lze provést záznam, ten připojit k libovolným jiným (souvisejícím) záznamům eKaskády, díky tomu je informace snadno k dispozici tam, kde jí potřebujete.


Došlá i odeslaná papírová pošta

 • Záznamem o došlé poště dochází k zakotvení informace v systému, následně lze záležitost předat řešiteli, sledovat průběh řešení.
 • Dopisy jsou automaticky číslované, připojené k odesílatelům/adresátům, k projektům, akcím, k libovolným souvisejícím záznamům.
 • Agenda papírové pošty splňuje požadavky, kladené na knihu pošty.
 • Odeslané dopisy lze nejen evidovat, ale přímo v eKaskádě tvořit jejich obsah, tisknout je, tisknout štítky nebo obálky, evidovat poštovní poplatky, tisknout podklady pro poštu v případě doporučených zásilek ...
 • eKaskáda poskytuje funkcianalitu, kterou nabízí samostatné aplikace pro práci s knihou pošty, zde je to však součást komplexu s mnohem širším záběrem.


Dotazníky

 • Dotazníky představují takový druh záznamu, jehož strukturu lze uživatelsky definovat.
 • Slouží ke sběru určitých strukturovaných informací od respondentů, přitom vstup dat může provádět např. pracovník marketingu realizující telefonický průzkum apod.
 • Dotazníky lze v eKaskádě kategorizovat a propojovat s libovolnými souvisejícími záznamy (marketingové akce, zájmové skupiny, produkty, ...), předávat ke zpracování atd.


Propracovaný systém správy kontaktů a adresářů

 • Přehledná a aktuální báze kontaktních informací o veškerých partnerech vaší organizace je základem pro efektivní komunikaci s nimi a tedy také pro fungování efektivních obchodních vztahů.
 • eKaskáda umožní, aby každý užitečný údaj, který do systému vloží libovolný oprávněný pracovník, mohli ku prospěchu vašeho podnikání použít všichni další oprávnění pracovníci.
 • K jednotlivým organizacím a osobám se automaticky propojují veškeré záznamy, které s nimi souvisí, v prohlížeči kontaktu jsou pak okamžitě k dispozici informace o veškerých aktivitách, aktuálních záležitostech i o historii vztahů.
 • U každé arganizace/osoby lze registrovat nejen kontaktní informace, ale také obchodní podmínky, bankovní účty, smluvní vztahy, libovolné další dokumenty ...
 • Díky internetovým technologiím lze "kliknutím" ověřit informace o partnerech v obchodním rejstříku, systému ARES (nebo libovolných dalších), ověřit platnost DIČ, vstupovat na webové stránky příslušné organizace/osoby.

... a mnoho dalšího