Rutinní kancelářské práce na úrovni
GroupWare systému

Práce s běžnými dokumenty, dokumentový sklad

 • Externí dokumenty
  Uživatelé počítačů jsou zvyklí vytvářet dokumenty prostřednictvím nejrůznějších programů, jako je MS Word, MS Excel, kreslící programy, apod.. eKaskáda samozřejmě nemůže sama o sobě uživateli nabídnout funkcionalitu těchto programů, to není jejím účelem. Umožňuje však:
 • uložit ve své databázi soubory vytvořené prostřednictvím libovolné aplikace,
 • sdílet tyto dokumenty s jinými uživateli, propojovat je do karty Souvisí k libovolným objektům, avizovat je, používat jako přílohy e-mailů, apod.,
 • editovat je prostřednictvím takového programu, který je na příslušném uživatelském počítači pro práci s příslušným formátem zaregistrován.
 • Když uživatel chce dokument zobrazit nebo editovat, poskytne eKaskáda obsah tohoto dokumentu, který má uložen ve své databázi, příslušnému programu a tento program spustí. Uživatel pak pracuje s programem, na který je zvyklí. Při ukončení práce eKaskáda automaticky obsah dokumentu opět uloží zpět do databáze.
 • Interní dokumenty
 • Interní dokumenty jsou takové dokumenty, pro které má eKaskáda k dispozici vlastní editor. Nemusí tedy spouštět žádný externí program, není při práci s těmito dokumenty závislá na tom, jaké programy jsou nainstalovány na uživatelském počítači.
 • Interní dokumenty jsou v eKaskádě uloženy především ve formátu RTF, ale může to být také HTML nebo TXT.

Sdílené kalendáře

 • Do kalendáře lze v eKaskádě vkládat nejenom čistě kalendářové Události, ale i další druhy objektů.
  Pokud například chcete v určitém čase telefonovat obchodnímu partnerovi, přetáhnete jednoduše příslušnou organizaci do kalendáře. Až nastane správný čas, otevřete kliknutím myši prohlížeč organizace, vše máte při ruce, přímo zde můžete provést záznam o uskutečněném hovoru ...
 • V kalendáři lze také plánovat čas na plnění Úkolů a dalších firemních procesů, svolávat firemní porady s větším počtem účastníků (záznam o poradě najdou ve svém InBoxu) atd.

Workflow

 • eKaskáda umožňuje definování vlastních procesů, jejich etap, podmínek pro přechod do dalších etap.
 • Prostřednictvím dialogu Správce procesu si pracovníci předávají odpovědnost za příslušný proces, přitom mají v kartě Souvisí k dispozici vše potřebné, co s daným procesem souvisí.