Specializované obchodní procesy

Produkty

 • Produkty představují to, co firma nabízí svým zákazníkům, s čím disponuje při svých aktivitách a k čemu chce vztahovat své obchodní aktivity.
 • Produkty jsou základem pro obchodní a marketingové aktivity.
 • Produkty jsou také základem pro tvorbu prodejních a nákupních ceníků.
 • Produkty mají důležité místo ve vztahu k Předmětům, neboť u jednotlivých předmětů lze zadat, který Produkt představují. To je typické v případě, že předměty představují např. jednotlivé prodané kusy automobilů určitého typu. Typ automobilu chápejme jako Produkt, konkrétní prodaný automobil jako Předmět.

Plánování, optimalizace a realizace nákupů

 • eKaskáda umožňuje plánování a optimalizaci nákupů vzhledem k zákaznickým objednávkám i objednávkám vlastní výroby. Jde o nákupy materiálů, zboží, služeb i čehokoliv dalšího.
 • eKaskáda podporuje sledování jakosti dodávek, certifikaci dodavatelů i nakupovaných produktů, sledování reklamací apod.
 • U libovolného produktu lze registrovat libovolný počet dodavatelů a jejich dodací podmínky, akturalizovat tyto informace z importovaných ceníků v elektronické podobě.
 • Vlastní příjem na základě vystavených objednávek umožňuje kontrolu dodržení podmínek, příjem na sklad, ocenění zásob, průmět do účetnictví

Prodej, zakázky, zákaznický servis, ...

 • Prodej lze realizovat jak zcela jednoduchými formami ( přímo vytvářet faktury, přímý prodej ...), tak prostřednictvím komplexních zákaznických objednávek s vazbou na kontakty, produkty, elektronickou komunikaci, proces nákupu, smluvní vztahy, ....
 • K libovolné věci, o které komunikujete se zákazníkem, se automaticky připojují záznamy o této komunikaci, usnadňuje to udržení kontinuity veškerých jednání, určení zodpovědností, dořešení všech záležitostí do zdárného závěru.

Řízení smluvních vztahů, marketing, CRM, ...

 • Smlouvy jsou speciálním druhem dokumentů v eKaskádě, jejich snadná tvorba a evidence zajistí vždy aktuální informace o smluvních vztazích a tím i korektní vystupování vůči obchodním partnerům.
 • Komplexní, úplné a snadno dostupné informace jsou podkladem pro marketingové aktivity, s využitím různých forem komunikace a práce s dokumenty lze plánovat a realizovat marketingové akce a také pohodlně zaznamenat a vyhodnotit jejich výsledky.
 • Pro oblast řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou k dispozici další speciální nástroje, jako je evidence požadavků či úprav produktů, modul Podpora aj.