Podpora systémů řízení jakosti (ISO)

  • eKaskáda poskytuje veškeré prostředky, potřebné pro zavedení takového systému řízení organizace, který splňuje nároky, kladené normami ISO.
  • Normy řízení jakosti požadují především to, aby pracovníci organizace realizovali jednotlivé procesy podle jednoznačných pravidel, a aby o jejich činnosti existovaly strukturované a dohledatelné záznamy.
  • K tomu eKaskáda nabízí komfortní a intuitivní nástroje, počínaje realizací a evidencí komunikace se zákazníky i dalšími firemními partnery, přes vývojové, výrobní a obchodní procesy, až po ekonomické vyhodnocení nejrůznějších aktivit a procesů.