Ceník

Varianty eKaskády

 • Enterprise Systém
  Poskytuje veškerou funkčnost eKaskády, s výjimkou rozšíření, uvedených dále samostatně (např. mzdový systém).
 • Standard Systém
  Poskytuje funkčnost sdíleného firemního prostředí pro elektronickou i "papírovou" komunikaci, kalendáře, kontaktní databázi, správu sdílených dokumentů apod.
  Neobsahuje finance, logistiku, objednávkový a zakázkový systém, správu produktů apod.
 • Finance Systém
  Poskytuje funkčnost ekonomického informačního systému včetně vystavování a zpracování faktur, kontaktní databáze, pokladního systému, vedení bankovních účtů, zpracování dokladů v libovolných měnách, komfortního zpracování oficiálních i uživatelských účetních i jiných výkazů atd.
  Neobsahuje komunikační systém, logistiku, objednávkový a zakázkový systém, správu produktů apod.
 • Basic Systém
  Poskytuje pouze nejzákladnější funkčnost především pro správu kontaktů (osob, organizací, ...).
  Používá se například jako základ u organizací, které chtějí z eKaskády využít pouze rozšiřující funkčnost - Mzdy.

Rozšíření

 • KaskMzdy - systém pro zpracování mezd a personalistiky
  Plnohodnotný systém pro zpracování mezd a personalistiky:
 • libovolný počet pracovních poměrů u jednoho zaměstnance
 • uživatelsky definovatelné složky mzdy umožní m.j. vytvářet vlastní typy odměn, prémií, příplatků apod.
 • možnost zadání libovolných opakovaných složek k prac.poměrům, včetně možného omezení časové platnosti
 • otevřený systém definice pracovních vztahů a z toho plynoucích algoritmů,
 • možnost otevření dřívějších období a provedení oprav v těchto obdobích,
 • elektronickou komunikaci s úřady,
 • řadu oficiálních i interních sestav a tiskových výstupů
 • ... a mnoho dalších funkcí a vlastností ...
 • Zpracování dat pro další firmy ( tzv. podfirmy )
  Zpracování dat jiné organizace (jedné nebo více) než je uživatelská organizace (plátce plateb za užívání) vsamostatné datové větvi je možné, přitom je podmíněno
 • uvedením IČ a přesného názvu takové organizace v licenčním souboru
 • platbou za toto rozšíření (u druhé a dalších podfirem)
 • provozováním na jediném společném SQL-serveru společně s provozem vlastní organizace uživatele, zajištěnouvedením sér.čísla SQL-serveru v licenčním souboru.


Cena informačního systému eKaskáda se dá přesně stanovit až po důkladné analýze vašich požadavků. Pro získání ceny nás prosím kontaktujte.