Promíjení DPH u respirátorů

02.02.2021

Od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021.

V Kaskádě jsme proto provedli úpravy, které toto prominutí DPH řeší.