Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2020

07.01.2021

Ačkoliv byl rok 2020 do značné míry ovlivněn koronavirem COVID-19, připravili jsme pro naše uživatele řadu užitečných úprav.

Kontakty

 • Vyhledávací pole nově umožňuje vyhledat kontakt pomocí DIČ

Komunikace

 • Datové zprávy lze odesílat aktérovi objektu z libovolného druhu prohlížeče
 • V konfiguraci lze rozhodnout o tom, zda má/nemá být příchozí datové zprávě nastaveno skupinové vlastnictví
 • Je trvale zrušeno faxování z Kaskády

Dokumenty

 • Je rozšířena funkčnost XML exportů v návaznosti na Kaskádní datové zprávy pro odesílání reportů FÚ a ČSSZ
 • V prohlížeči běžného dokumentu je vylepšeno zjišťování jeho umístění ve složce/složkách

Doklady

 • Je vylepšen režim pro posouvání řádků v obsahu dokladů
 • Na vydaných fakturách je umožněn tisk QR kódu s platebními informacemi
 • Pro nastavování práv k odvystavení dokladu a k editaci šablon a čísleníků je k dispozici zcela nový režim

Objednávky a dodací listy

 • Pro některé účely dodávky program vynucuje soulad mezi hlavičkou a obsahem
 • Je upraveno nastavování výchozího setřídění položek obsahu po refreši obsahu

Produkty, majetek

 • Je zajištěno efektivnější zjišťování skladové ceny s menší zátěží SQL serveru
 • V modulech Dlouhodobý majetek a Knihy a výkazy je k dispozici nová tisková sestava "Tisk přehledu majetku zařazeného v určitém období".
 • Do procesu uzavírání dílčího účetního období jsou doplněny další kontroly
 • Lepší využití snímačů čarového kódu

Mzdy

 • Jako každý rok byly provedeny legislativní změny platné pro rok 2020
 • Kaskáda umožňuje uživateli pohodlně vyexportovat data pro snadné vyplnění šablony (XLSX formuláře) pro vyúčtování refundace mezd (tzv.program Antivirus).
 • V rámci programu Antivirus jsou vytvořeny nové tiskové sestavy a upraveny exporty dle aktuální legislativy
 • Je umožněno načtení XML souboru e-neschopenky a promítnutí do záznamu nepřítomnosti

Ostatní

 • Byl vylepšen režim hlídání aktuální verze Kaskády včetně hlídání verze pro Mzdy
 • Do fulltextového rejstříku lze zaindexovat více textových polí od jednoho objektu