Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2022

10.01.2023

Kontakty

 • Je upraveno ověřování DIČ zahraničních firem z Kaskády.
 • Průběžně je upraveno ověřování DIČ v registru ADIS v souvislosti se změnami MF.

Bankovní účty

 • Kaskáda umí zpracovat bankovní výpis ve formátu XML dle popisu České bankovní asociace (jednotný národní standard pro elektronické výpisy).
 • Je rozšířena funkčnost akce "Zobrazit zdroj importu" včetně dostupnosti akce z prohlížeče faktury přijaté.

Doklady, DPH a účetnictví

 • Kaskáda umožňuje pohodlné vytvoření faktury přijaté z přílohy ve formátu ISDOC.
 • Fakturu vydanou lze odeslat jako přílohu současně jak ve formátu PDF tak ISDOC.
 • Kaskáda nově umí exportovat XML s přiznáním k dani z příjmů.
 • Je rozšířena možnost tisku QR kódu s platbou na vydaných dokladech.
 • Je vylepšeno automatické vyúčtování zálohových listů ve faktuře.
 • V tisku faktury vydané lze vypnout externí komentář.

Objednávky a dodací listy

 • Je vylepšen režim pro tvorbu Dobropisu / Vrubopisu pomocí činnosti "Tvorba opravného (daňového) dokladu".
 • V dodacím listu přijatém je vylepšeno uživatelské rozhraní pro "Přepočet cen v ceníku".

Produkty, majetek

 • Režim "Produkty pro tvorbu obj.k dodav." umožňuje variantní uživatelské plnění.
 • Je vylepšen režim pro zúčtování inventurních rozdílů.
 • V prohlížeči výrobku v kartě Kusovník je možné vkládat produkty (včetně množství) do K-schránky a naopak.
 • Je vylepšen přenos informací z cizího externího ceníku do procesu vytváření nového produktu v Kaskádě.
 • Umístění produktu na skladě je pro jednotlivé sklady řešeno zvlášť.
 • V prohlížeči majetku je doplněno combo "Druh majetku", podle kterého lze majetek filtrovat a seskupovat některé tiskové sestavy.

Mzdy

 • Jako každý rok jsou provedeny legislativní změny sazeb platné pro rok 2022
 • V souvislosti s novelou exekučního řádu je provedena úprava ročního vyúčtování daně z příjmů za rok 2022.
 • V souvislosti s oznámeným ukončením příjmu e-Podání ONZ_2009 k 30.9.2022, uvedeným na stránkách České správy sociálního zabezpečení, jsme upravili Kaskádu tak, aby vyhovovala současným požadavkům.
 • V důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb jsou od 20.8.2022 zvýšeny sazby cestovních náhrad a s tím související hodnoty stravenkového paušálu.
 • Je k dispozici nový XML výstup hlášení ONZ pro ČSSZ platný od 1.4.2022
 • K dispozici jsou nové PDF formuláře "Prohlášení k dani z příjmů" a "Žádost o provedení ročního zúčtování daně z příjmů" s automatickým vyplněním daty z Kaskády.

Ostatní

 • V Kaskádě je možné plánovat, evidovat, vykazovat a vyúčtovávat cestovní příkazy.