Přehled nejzásadnějších změn v systému během uplynulého roku 2021

27.01.2022

I přes přetrvávající omezení zapříčeněné koronavirem jsme pro naše uživatele připravili řadu užitečných úprav.

Kontakty

 • Je vylepšen dialog s nově načtenými informacemi z Aresu

Komunikace

 • Je vylepšena identifikace adresátů příchozích zásilek a zároveň je provedeno zvýraznění nedoručitelné zásilky přímo v prohlížeči
 • V dialogu "Zpracování expedice" u každého druhu objektu (DL, skladového dokladu a faktury) je doplněno tlačítko pro rychlé vytvoření zásilky podle šablony zadané u daného druhu objektu

Doklady

 • Stejně jako u faktur vydaných byl i u vydaných zálohových listů doplněn tisk QR kódu s platebními informacemi
 • Kaskáda umí exportovat data faktury vydané do formátu XML ve tvaru, který je definován normou ISDOC na domovské stránce www.isdoc.cz
 • Kaskáda podporuje nový standard komunikace se servery EET
 • V Kaskádě lze nově pohodlně evidovat celní doklady
 • Je vylepšen režim pro "Vystavení a zaúčtování jedním příkazem" i v situaci, kdy zaúčtovaný doklad spadá do již uzavřeného DPH období
 • Je doplněn nový filtr a upraveno zapamatování si nastavení filtrů v nabídce produktů při zakládání nového řádku dokladu

DPH a účetnictví

 • V rámci rozhodnutí ministrině financí je zavedena podpora prominutí DPH u ochranných prostředků třídy FFP2
 • Je zavedena podpora evidence a vykazování prodejů v režimu One Stop Shop (OSS)
 • V souvislosti se zavedením režimu OSS je v Kaskádě doplněna možnost evidovat sazby DPH v jednotlivých zemích
 • Jsou rozšířeny možnosti filtrování v účetním deníku

Objednávky a dodací listy

 • V uživatelském rozhraní "Produkty pro tvorbu objednávek k dodavatelům" jsou nově data čerpána funkcí, kterou lze pro konkrétního uživatel upravit "na míru"

Produkty, majetek

 • Je umožněno lépe nastartovat odpisy majetku odpisovaného před Kaskádou
 • Kaskáda umožňuje pohodlné dávkové vynulování daňových odpisů v uvedeném účetním období, přegenerování všech následujících daňových odpisů a přepočet všech záznamů v kartě Protokol
 • V prohlížeči ceníku prodejního je k dispozici režim "Přecenění", který umožňuje plánovat prodejní ceny a porovnávat je s aktuálními cenami a tržbami za zvolené období a následně navrženou (upravenou) cenu promítnout do ceníku
 • Je možné odúčtovat záznam o pořízení, pokud je majetek ve fázi "Pořizuje se", nezávisle na časové souslednosti
 • Je provedena řada drobných vylepšení a automatizace činností při práci s majetkem

Mzdy

 • Jako každý rok jsou provedeny legislativní změny sazeb platné pro rok 2021
 • V rámci legislativních změn jsou upraveny výpočty daně z příjmů (zrušení superhrubé mzdy), jsou změněny nezdanitelné částky a je zrušena solidární daň
 • Kaskáda řeší roční zúčtování daně podle pravidel platných pro rok 2021. K dispozici je i nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění" vzor č. 26
 • Je zaveden stravenkový paušál
 • K dispozici jsou tiskové výstupy platné pro rok 2021 vč. formuláře"Potvrzení zdanitelných příjmů...".
 • Kaskáda je plně připravena na výplatu příspěvku ke karanténě (tzv. izolačky) a postupně jsou prováděny úpravy dle nových nařízení

Vega

 • Pokladna Vega pracuje s množstevními slevami, které jsou definovány u doplňkových produktů
 • Při zadávání množství program kontroluje zadané počty desetinných míst podle nastavení v konfiguraci účetnictví a/nebo u konkrétního produktu

Ostatní

 • Je zcela přepracováno vyhodnocování výchozí a doporučené šablony
 • Je vytvořen mechanismus, který umožňuje přenos externích komentářů od aktéra k nově vytvářenému objektu
 • Je sjednocen vzhled a chování hodnot v režimu náhledů na objekt