Balikobot - webová služba pro komunikaci s přepravci

23.05.2023

Spolu se změnou způsobů dopravy na přepravní služby, byla v Kaskádě zavedena podpora elektronické výměny dat o hmotných zásilkách v Kaskádě se službou Balikobot. 

Komunikace je prováděna pomocí webové služby poskytované Balikobotem. Tuto webovou službu je možné v Kaskádě nakonfigurovat v Globální konfiguraci na kartě Webové služby přepravců, zapnout a využívat v číselníku přepravních služeb u konkrétních přepravních služeb, které jsou používány v objednávkách, dodacích listech, fakturách a zásilkách hmotných. Pokud je u některé přepravní služby zapnuta tato podpora el. komunikace a tato přepravní služba je použita v hmotné zásilce, pak jsou v prohlížeči této hmotné zásilky k dispozici tlačítka pro komunikaci s webovou službou. Tato tlačítka umožní danou zásilku zaregistrovat, případně odregistrovat a zjistit stav zásilky u přepravce. Kromě toho je pak možné ve stromě složek druhu "Komunikace" spouštět dávkové činnosti nad hmotnými zásilkami ve složce Ověření stavu hmotných zásilek a Objednat svoz zásilek v této složce.