Volba profilu
Aktuality
Vyhledat objekt
Úpravy Kaskády dle verzí
Úpravy Kaskády dle oblastí
Ceník služeb
Odkazy

Novinky úpravy UPK-15-0159

Je změněno pojetí DIČ - lze jej zadávat i pro neplátce DPH

Dosud v Kaskádě platila dvě pravidla:

 • Existence DIČ u kontaktu = Plátce DPH
 • Existence DIČ u dokladu ( přijaté plnění ) = Daňový doklad


V reálném životě však je DIČ přidělováno i subjektům, které nejsou plátci DPH, uvedená pravidla byla zjednodušující, v běžném provozu víceméně vyhovovala, i když již dříve občas zazněly pochyby a bylo zřejmé, že by bylo lepší "(ne)plátcovství DPH" nespojovat tak přímočaře s (ne)existencí DIČ.


Nyní ( i díky zavedení kontrolního hlášení - viz. úpravy UPK-15-0164 a UPK-15-0160) je v Kaskádě umožněno zadat DIČ i u kontaktu, který není plátce DPH.
Na úrovni Kontaktu lze nyní odlišit

 • plátce DPH (nejen že má DIČ, ale je registrován jako plátce, t.j. u DIČ je v Kaskádě zadáno datum od-do pro plátcovství)
 • osobu povinnou k dani (má DIČ, bez ohledu na to zda je/není plátcem DPH)
 • ostatní (nemá DIČ)


Jiné je chování výchozího DIČ u organizace

 • organizace může mít výchozí DIČ, bez ohledu na jeho vztah k DPH, je to prostě identifikace "Osoby povinné k dani"
 • ruší se automatické mechanismy, které odstraňovaly u kontaktu odkaz na výchozí DIČ, pokud toto DIČ není platným plátcem DPH.


U dokladů nyní Kaskáda citlivěji pracuje s údajem DIČ protistrany v hlavičce

 • dosud existenci tohoto DIČ (u přijatých plnění) automaticky způsobila zahrnutí dokladu do agendy DPH
 • nadále se rozlišuje, zda toto DIČ je k danému datu registrováno jako plátce DPH, takže v hlavičce dokladu bodou často figurovat i DIČ neplátců, samozřejmě takový doklad v případě přijatého plnění nebude ovlivňovat agendu DPH.
 • informace v první kartě prohlížeče přijaté faktury v boxu "DPH" jsou v případě "nedaňového" dokladu podrobnější než dosud, je zde uvedeno DIČ, podrobnější informace o něm, vše slouží k lepší orientaci uživatele o důvodech proč doklad ovlivňuje/neovlivňuje agendu DPH.


Výrazně je změněn mechanismus Ověřování DIČ

 • Komfortnější je práce s registrovanými bankovními účty, pro nabídku jejich promítnutí do databáze Kaskády dostává uživatel konkrétnější informce, pokud je zde shoda tak se (na rozdíl od dosavadního chování programu) uživateli informace o bankjovních účtech ani nezobrazuje a tedy jej neobtěžuje
 • Lépe je vyřešen dialog, který zobrazí výsledek ověření v registru ADIS a umožní uživateli případné doplnění informací a potvrzení ověření.


Celá tato úprava pro uživatele není navenek příliš viditelná, neviditelných změn v systému je však velké množství.
Autorský tým proto prosí uživatele o zvýšenou pozornost při práci s DIČ u kontaktů a při práci s daňovými doklady obecně.
V případě problémů, prosím, poskytněte příslušné informace svému systémovému koordinátorovi pověřenému komunikací s "pracovištěm technické podpory".

Více viz. samostatná kapitola DIČ, osoba povinná k dani, plátce DPH.


Oblast funkčnostiKontakty
Ve verzi16.01
Detekce Javascriptu proběhla. (?)
Návštěv webu: 366761.